About Us

img
img
img
img
shape
shape
  • “Mobil Pay” иловасидан фойдаланиш бўйича оммавий оферта шартномаси
  • __________ 20__ йил “___” _______ Мазкур оферта "Mobil Pay" тўлов хизматидан фойдаланиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 367-моддаси ва 369-моддаси 2-қисмига мувофиқ хизматларни кўрсатиш шартномасини (кейинги ўринларда - Шартнома) тузишга ишга лаёқатли жисмоний шахсларга- ЎзР банк(лар)и мижози ҳисобланган (банк билан тегишли шартнома асосида карта эгаси бўлган ёки мазкур Шартнома асосида “Mobil Pay” Сервисига уланган жисмоний шахс) (кейинги ўринларда - Фойдаланувчи) “Агробанк” АТБнинг (бундан буён матнда Банк деб юритилади) расмий таклифи (оммавий офертаси) ҳисобланади. Мазкур Оферта билан кўзда тутилган ҳаракатларни Фойдаланувчи томонидан бажарилиши, қуйида келтирилган шартлар билан (Оферта акцепти) сўзсиз розиликни билдиради. Оферта аксепти пайтидан бошлаб Шартнома тузилган ҳисобланади. 1. Терминлар ва таърифлар "Mobil Pay" тўлов хизмати \сервис - фойдаланувчи томонидан савдо-хизмат корхоналарининг (кейинги ўринларда СХК) товарлар ва хизматлар/ишлар учун онлайн тартибда тўловларни амалга ошириш, ўз банк карталарини бошқариш, онлайн тартибда банк картаси ёрдамида пул маблағларини ўтказишни амалга ошириш ҳамда Сервиснинг исталган интерфейси орқали масофадан туриб онлайн режимида Сервиснинг фойдаланиш мумкин бўлган функционали доирасида бошқа ҳаракатларни амалга ошириш имконини берадиган “Агробанк” АТБ эгалик ҳуқуқидаги дастурий маҳсулот. Хизмат интерфейслари қуйидагиларни ўз ичига олади: а) IOS ва Android операцион тизимлари учун фойдаланиш мумкин бўлган “Mobil Pay” мобил иловаси; б) Веб-интерфейс (https://my.mobilpay.uz); в) USSD портали; г) Telegram-бот (@mobilpayuz);
Фойдаланувчи - ЎзР банк(лар)и мижози ҳисобланган (банк билан тегишли шартнома асосида карта эгаси бўлган ёки мазкур Шартнома асосида “Mobil Pay” Сервисига уланган жисмоний шахс. Банк картаси - карта эгаси томонидан унинг ҳисобварағидаги пул маблағлари билан операцияларни амалга ошириш учун мўлжалланган электрон тўлов воситаси бўлган нақд пулсиз ҳисоб-китоблар воситаси. Шахсий маълумотлар – маълум жисмоний шахсга таалуқли бўлган ёки Сервис томонидан ишлатилиши учун Фойдаланувчи томонидан тақдим этилган уни идентификация қилиш имконини берадиган маълумот. Шахсий маълумотларга ишлов бериш - шахсий маълумотларни йиғиш, тизимлаш, сақлаш, ўзгартириш, тўлдириш, фойдаланиш, тақдим этиш, тарқатиш, узатиш, эгасизлантириш ва йўқ қилиш бўйича ҳаракатларнинг бир ёки мажмуада амалга оширилиши. 2. Акцепт тартиби 2.1. Мазкур Офертанинг акцепти “Mobil Pay” тўлов хизматида Фойдаланувчини рўйҳатдан ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Тўлов хизмати iOS, Android платформаларида ва www.mobilpay.uz веб манзили бўйича эришимли. 2.2. Мазкур Шартномани тузиш билан Фойдаланувчи шахсий маълумотлар қонунчилиги талабларига мувофиқ “Агробанк” АТБ га ўз шахсий маълумотларига ишлов беришга (жумладан, аммо истисно қилмасдан: тўловнинг қайд маълумотлари, уяли телефон рақами, банк картасининг рақами, ФИО, рўйҳатдан ўтиш маълумотлари, ҳамда "Mobil Pay" иловаларида эришимли бўлган хизматлардан фойдаланиш учун зарур бўлган ҳар қандай бошқа шахсий маълумотларни), жумладан мазкур Шартномани бажариш мақсадида автоматизация воситалари ёки бундай воситалардан фойдаланмасдан амалга ошириладиган шахсий маълумотларни йиғиш, ёзиш, тизимлаш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, узатиш (тарқатиш, тақдим этиш, рухсат этиш), эгасизлантириш, блоклаш, ўчиришга муддатсиз розиликни тақдим этади. 2.3. “Агробанк” АТБ Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва Шахсий маълумотларнинг махфийлиги Сиёсати талабларига мувофиқ Фойдаланувчининг шахсий маълумотларини махфийлигини таъминлаш бўйича барча зарурий чораларни амалга оширишни кафолатлайди. Фойдаланувчининг шахсий маълумотларига ишлов беришга розилиги муддатсиз ҳисобланади, бунда шахсий маълумотларга ишлов беришга розилик мазкур Шартноманинг 6.3-бандига мувофиқ ҳар қандай вақт Фойдаланувчи томонидан чақириб олиниши мумкин. 2.4. "Mobil Pay" иловасидан фойдаланишни бошлашдан аввал мазкур Офертанинг матни билан тўлиқ танишиб чиқиш зарур. Оферта шартлари билан тўлиқ ёки унинг бирон бир қисми билан норозилик вазиятида Сиз " Mobil Pay " хизматидан фойдаланишдан сақланишингиз керак. 3. Шартнома предмети 3.1. "Mobil Pay" тўлов хизмати Фойдаланувчиларига онлайн тартибда СХК товарлари ва хизматлари/ишлари учун тўловларни амалга ошириш, ўз банк карталарини бошқариш, онлайн тартибда банк картаси ёрдамида пул маблағларини ўтказмаларини қабул қилиш\жўнатиш, ҳамда тўлов сервиси функционали билан кўзда тутилган бошқа ҳаракатларни амалга ошириш имконини тақдим этади. 3.2. "Mobil Pay" тўлов хизмати пуллик асосда Фойдаланувчиларга тақдим этилиши мумкин бўлган сервисларга эга бўлиши мумкин. Бундай сервисларни фаоллаштириш Фойдаланувчи томонидан мустақил, ихтиёри бўйича, сервис таърифи, уни тақдим этиш шартлари, фойдаланиш нархи ва бошқа маълумотлар кўрсатилган оммавий оферта билан танишиб чиққандан кейин амалга оширилади. 3.3. "Mobil Pay"га Фойдаланувчи томонидан тақдим этилган шахсий маълумотларга ишлов бериш қуйидаги мақсадларда амалга оширилади: Фойдаланувчи билан тузилган келишувлар\шартномалар доирасида Банк томонидан қабул қилинган мажбуриятларни ўрнатилган тартибда бажариш, ҳамда Банк Ҳамкорлари билан тузиладиган келишувлар, жумладан Фойдаланувчини идентификацияси/соддалаштирилган идентификациясини ўтказиш, Фойдаланувчига "Mobil Pay"сервисининг барча эришимли имкониятларини тақдим этиш мақсадида; "Mobil Pay" Сервиси сифатини яхшилаш, улардан фойдаланиш қулайликлари, янги хизматларни ишлаб чиқиш; Статистик ва бошқа тадқиқотларни ўтказиш; Фойдаланувчилар учун маркетинг акцияларини ўтказиш, жумладан Ҳамкорлар\контрагентлар билан биргаликда Банк томонидан ташаббусланган акцияларда иштирок этиш таклифларини тарқатиш ва акция томонидан кўзда тутилган совғалар/мукофотларни олиш мақсадида; электралоқа тармоқлари бўйица, жумладан телефон, факсимил, ҳаракатдаги радиотелефон алоқасидан фойдаланиш ёрдамида, ёки тўғри алоқалар йўли билан реклама-ахборот материалларини тарқатиш; реклама материалларини ва Мижозларга маълумот уцун келтириладиган бошқа маълумотларни юбориш. "Mobil Pay" тўлов хизматидан фойдаланиш билан қонунчилик ёки келишувларнинг талабларига зид келадиган ҳаракатларни амалга оширишга замин яратадиган шароитларни олдини олиш. 4. Томонларнинг мажбуриятлари 4.1. Банк мажбуриятлари қуйидагича: - “Mobil Pay” тўлов хизматининг узлуксиз ишлашини таъминлаш, Сервис ишидаги узилишлар учинчи шахсларнинг айби билан содир бўлган ҳолатлар бундан мустасно; - Шахсий маълумотларнинг бутунлиги ва сақланганлиги, шахсий маълумотларнинг махфийлик қоидаларига риоя этиш, шахсий маълумотларга ноқонуний ишлов беришни таъминлайдиган шахсий маълумотларни ҳимояси бўйича ҳуқуқий, ташкилий ва техник чораларни амалга ошириш; - “Mobil Pay” тўлов хизматида Фойдаланувчилар учун эришимли бўлган товарлар ва хизматлар/ишлар учун тўловларни етказиб берувчилар сифатида чиқадиган Ҳамкорларининг янгиликлари ҳақида, ҳамда Тўлов сервисига киритилувчи ўзгаришлар ва янгилашлар ҳақида Фойдаланувчиларни ўз вақтида хабардор қилиш мажбуриятларни ўз зиммасига олади. 4.2. Фойдаланувчилар мажбуриятлари қуйидагича: - Мазкур Офертанинг талабларини бажариш; - Сервисга кириш амалга ошириладиган қурилманинг ахборот хавфсизлигини мустақил таъминлаш; - “Mobil Pay” тўлов хизматидан фойдаланиб, у ишга лаёқатли эканлигини, ҳамда Сервисда бирон бир фирибгарлик ва бошқа қонунга хилоф мақсадларда фойдаланишни кўзда тутмаётганлигини тасдиқлайди ва кафолатлайди; - Банк томонидан олдиндан ёзма розиликсиз Шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятларни учинчи шахсларга бериб юборишга ҳақли эмас. Бундай бериб юборишнинг ҳар қандай уриниши ҳақиқий эмас деб ҳисобланади. 4.3. Банк мазкур Офертага бир томонлама тартибда ўзгартириш киритишга ҳақли, бунда у киритилган ўзгартиришларни www.mobilpay.uz сайтида, ахборот хабарларида, Тўлов сервиси интерфейсида ёки смс-хабарлаш ёрдамида нашр қилиш йўли билан Фойдаланувчиларни бу ҳақда хабардор қилади. 5. Томонларнинг жавобгарлиги 5.1. Томонлар ушбу Шартнома шартларини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофик жавобгар бўладилар. 5.2. Фойдаланувчи ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик натижасида унда юзага келадиган ҳар қандай зарарлар ёки бошқа салбий оқибатлар ушун жавобгар бўлади. 5.3. Фойдаланувчи ўз шахсий маълумотларини муҳофаза қилинмаган боғланишлардан фойдаланадиган қурилмага киритишда ёки улар зарар келтирадиган дастурлар ва иловалар таҳдиди остида бўлган ҳолда уларнинг бутлиги учун тўлиқ жавобгар бўлади. 5.4. Банк Шартнома шартларини лозим даражада бажармаганлик учун, агар бундай бажармаслик Фойдаланувчи томонидан Шартнома шартларининг бажарилмаслиги оқибати бўлса, жавоб бермайди. 5.5. Банк Фойдаланувчи ушбу Оферта шартлари, ҳамда Тўлов сервисида пуллик сервисларни фаоллаштиришда оферталар билан танишмагани ва (ёки) ўз вақтида танишмагани туфайли Фойдаланувчида юзага келган ҳар қандай зарарлар учун жавоб бермайди. 5.6. Банк Шартнома шартларини лозим даражада бажармаганлик учун, агар бундай бажармаслик Банк назорати доирасидан ташқаридаги сабаблар билан белгиланган бўлса, жавоб бермайди. Банк назорат доираси фақат Тўлов сервисининг ўз ишлаш қобилияти билан чекланади ва учинчи шахсларнинг айби билан юз берган носозликлар ёки давлат идоралари ёки суд хокимияти органлари томонидан белгиланган тақиқлар ва чеклашлар туфайли ишда юз берган узилишлар учун жавобгарлик билан чегараланади. 5.7. “Mobil Pay” хизматининг бутун ахборот оқими, жумладан бутун контент, дастурий таъминот, функционал, материаллар ва сўров муносабати билан бўлган маълумотлар, "мавжуд бўлгандек", яъни ўзгармаган кўринишда, ҳеч қандай олиб ташлашлар ва қўшимчаларсиз тақдим этилади. 5.8. Банк хизматлар ёки контент, материаллар, ахборотлар ва “Mobil Pay” хизматида эришимли бўлган эришимли функционалга нисбатан ёки мазкур Шартнома томонидан кўзда тутилмаган усулларда “Mobil Pay” хизматидан фойдаланиш ҳолатида “Mobil Pay” хизмати орқали махфий маълумотларни узатиш билан боғлиқ бўлган ҳимоянинг ҳар қандай бузилишларига нисбатан ҳеч қандай тасдиғини ёки кафолатларини тақдим этмайди. 5.9. Банк ҳар қандай зарарлар ва йўқотишлар учун, шу билан бирга, аммо чегараланмасдан, даромадни йўқотиш ушун зарарлар, обрўга зиён етказиш ёки “Mobil Pay” хизмати ёрдамида Фойдаланувчи томонидан Сотувчидан товарлар (ишлар, хизматлар) харид қилиш, ҳамда “Mobil Pay” хизмати орқали харид қилинган, олинган ёки тўланган ҳар қандай товарлар (ишлар, хизматлар, ахборот, контент) учун харидлар муносабати билан келтирилиши мумкин бўлган ҳар қандай йўқотишлар учун қандай бўлмасин ҳар қандай вазиятларда Фойдаланувчи ёки ҳар қандай учинчи томон олдида жавобгар бўлмайди. 5.10. Бир Томон мазкур Шартномани ушбу Шартномада ўрнатилган жавобгарлик чекловларини бошқа Томон тан олишини ва бу чекловлар томонлар орасидаги келишувларнинг зарур бўлган асоси ҳисобланишини, бунда ҳеч бир Томонлардан бири ҳукумат ёки террористик актлар, зилзилалар, ёнғинлар, сув тошқинлари ёки бошқа табиий офатлар, меҳнат шароитлари билан боғлиқ бўлган ҳолатлар, овқатланишдаги бузилишлар ва Интернет-уланишнинг бузилиши, аммо ушбу ҳолатлар билан чекланмасдан, каби ҳолатлар бундай томоннинг онгли назоратидан ташқарисида бўлган ҳар қандай шароитлар билан чақирилган мажбуриятларни бажармаслик ёки тутилиб қолишлар учун жавобгар эмаслигини ҳар бир Томон тан олади. 6. Шартномани бекор қилиш 6.1. Фойдаланувчи “Mobil Pay” тўлов хизматида аккаунтини ўчириб юбориш билан Шартномани бажаришдан ҳар қандай пайт воз кешишга ҳақли. 6.2. Шартнома аккаунт ўчириб юборилганидан кейин дарҳол бекор қилинган деб ҳисобланади. Мазкур Шартномани бекор қилиш, агар пуллик сервислар фаоллаштирилган бўлса, Тўлов сервиси доирасидаги бундай сервислар бўйича Шартнома бекор қилинганлигини билдирмайди. 6.3. Фойдаланувчи Шартноманинг 9-бўлимида кўрсатилган манзил бўйича электрон почтага хатни юбориш орқали шахсий маълумотларига ишлов берилишигига розиликни чақириб олишга ҳақли. 7. Низоларни кўриб шиқиш тартиби 7.1. Ушбу Шартномадан келиб чиққан ҳар қандай низо Фойдаланувчининг ёзма мурожаатига биноан тинч ҳал этилиши лозим. Мурожаатни кўриб чиқиш муддати ва унинг мазмунига қўйиладиган талаблар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланади. 7.2. Юзага келган низо шикоят тартибида ҳал этилмаган тақдирда, у жавобгар жойлашган ердаги тегишли суд томонидан Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда кўриб чиқилиши лозим. 7.3. Фойдаланувчилар билан шикоят ишлари ва техник қўллаб-қувватлаш хизматлари Фойдаланувчиларга фақат сўровларни қабул қилиш, уларга ишлов бериш ва келиб тушган сўровларга жавобларни йўллаш орқали тақдим этилади. Фойдаланувчиларнинг сўровлари Шартноманинг 9-бўлимида кўрсатилган электрон почта орқали ёки телефон орқали қабул қилинади. 8. Бошқа шартлар 8.1. Шартномада тўғридан-тўғри назарда тутилмаган барча ҳолатлар бўйича томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва иш муомаласи одатларига амал қиладилар. 8.2. Фойдаланувчи ушбу Оферта акцепта билан Шартноманинг барча шартларига сўзсиз рози эканлигини тасдиқлайди ва уни бажариш мажбуриятини олади. 9. Реквизитлар Банк Фойдаланувчи АКБ «Агробанк» Манзил: Тошкент, Муқимий кўчаси, 43-уй х/р:29802000300001140002 АТБ «Агробанк» МФО: 01140 ИНН: 207243390 ОКОНХ: 96120 Тел: 202-80-08/11403 support@mobilpay.uz ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Want a bite? You're in the right place!

Interact With Your Users On Every Single Platform